andre hjelpetiltak og ressurser

Hjelpetiltak i Norge

Oslo

PRO Sentret

PRO Sentret er Oslo kommunes hjelpetilbud for personer som selger eller har solgt sex. De tilbyr blant annet helsesjekk, veiledning og prevensjon, og driver en varmestue. Pro Sentret er også nasjonalt kompetansesenter og driver kunnskapssamling og -formidling på feltet. Jobber oppsøkende i gatemiljøet.

 

Nadheim, Kirkens Bymisjon

Nadheim er Kirkens bymisjon sitt tilbud Oslo til personer som selger eller har solgt sex. De har åpent hus med ulike aktiviteter og tilbyr rådgiving ved sosialkonsulenter til målgruppen.

 

Rett til å bli sett, Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors sitt tiltak for ofre for menneskehandel. Tilbyr ulike aktiviteter samt individuell oppfølging, blant annet til ofre utnyttet til tvangsarbeid.

 

Bergen

Utekontakten i Bergen

Utekontaktens oppgave er å forebygge problemer og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom, unge voksne og personer som selger seksuelle tjenester. Jobber oppsøkende i gatemiljøet.

 

Fri, Kirkens bymisjon

FRI tilbyr veiledning og praktisk bistand til ofre for menneskehandel og tvangsprostitusjon. FRI kan bistå og veilede med hensyn til rettigheter, aktiviteter og helsesjekk.

 

Omsorgsbasen, Kirkens bymisjon

Lavterskel-tilbud om overnatting for kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet. Har åpent alle netter hele året. Har også drop in for de som ikke ønsker å overnatte. Jobber oppsøkende i gatemiljøet.

 

Stavanger

Albertine

Albertine er Kirkens bymisjon sitt tilbud i Stavanger til kvinner som selger eller har solgt sex. Albertine har åpent hus med ulike aktiviteter, og tilbyr rådgiving og helsesjekk. Jobber også oppsøkende i gatemiljøet.

 

Hele landet

Krisesentre er akutte overnattingssteder blant annet for ofre for menneskehandel utnytta i prostitusjon. På krisesenter kan du få et trygt sted å være, og/eller råd og veiledning.

 

ROSA samarbeider med krisesentre over hele landet. Kontakt ROSA for henvisning og bistand

 

Andre ressurser

Politiet

Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel. Politiet skal også identifisere ofre, utarbeide trusselvurdering og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak, samt sikre at offerets rettigheter som fornærmet i straffesak er ivaretatt. Ved å følge linken finner du blant annet Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel sine årlige omfangsberegninger for menneskehandel-feltet i Norge

 

Utlendingsdirektoratet (UDI)

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker. På deres nettsider finner du informasjon om rettigheter, hvordan du søker om ulike oppholdstillatelser med mer.

 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. SUA finnes i de største byene. De kan veilede med hensyn til rettigheter for arbeidstakere og tar imot søknader om blant annet arbeidstillatelse og personnummer.

 

Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (BuFDIR)

Fagetat for barne- og familievernsaker i Norge. Link til temaside om mindreårige ofre for menneskehandel, med blant annet veiledere og rapporter.

 

International Organization for migration (IOM) Norge

IOM tilbyr frivillige returprogrammer for migranter. De har et «særlig sårbare»-program, som tilbyr retur- og reintegreringsstøtte for særlig sårbare migranter – herunder ofre for menneskehandel.

 

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

NOAS tilbyr asylsøkere råd, veiledning og juridisk bistand

 

Landinfo

Landinfo publiserer egenproduserte rapporter om forhold i en rekke land. Publikasjonene er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter, og benyttes til å vurdere ulike omstendigheter for mulig returnerende, herunder ofre for menneskehandel.

 

Krisesentersekretariatet

Dette er en nettside til paraplyorganisasjonen for 33 av landets 51 krisesentre. Her finner du mye informasjon og andre nyttige lenker til rapporter og statistikk om vold mot kvinner, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Internasjonale hjelpetiltak og ressurser:

 

Center mod menneskehandel

Tilbyr bistand til ofre for menneskehandel i Danmark.

 

CATW

Dette er en internasjonal kvinneorganisasjon med informasjon om menneskehandel

 

Maiti Nepal

Maiti Nepal er en organisasjon som hjelper kvinner utsatt for menneskehandel fra Nepal.