Avdekking og identifisering av menneskehandel på nye arenaer

Avdekking av menneskehandel skjer der utnyttelsen finner sted. Men hvor skjer menneskehandel?

 

Gjennom 2000-tallet har vi bygget gode strategier og tiltakskjeder for identifisering og bistand av ofre for menneskehandel til prostitusjon. Aktører som jobber med hjelpetiltak på prostitusjonsfeltet har ofte god kompetanse om identifisering og hvem som kan kontaktes for å sikre bistand.

 

Hvis vi skal lykkes med å sikre identifisering og bistand av ofre for menneskehandel utnyttet i arbeid må vi på samme måte utvikle tiltakskjeder og samarbeid som bidrar til dette.

 

I denne sesjonen utforsker vi muligheter for identifisering og håndtering av dette på ulike arenaer hvor vi mener det er stort potensiale for å utvikle bedre strategier. Hvordan arbeider aktører i sektorene med dette nå, og hvordan kan vi utvikle innsatsen videre?

 

Vi ser på muligehter og tilnærminger i avdekking og identifisering i