bistand og rettigheter

Når et offer for menneskehandel er identifisert har vedkommende visse rettigheter etter norsk lov. Les mer om disse i kapitlene under, og kontakt gjerne ROSA-telefonen for veiledning.