Bistand til ofre for menneskehandel

Bistand av ofre for menneskehandel har ett sentralt mål: å bistå slik at personer ikke lenger blir utnyttet menneskehandel! Dette arbeidet innebærer 1) personen må komme i posisjon til å bryte med bakmannsapparat. 2) personen må bygge de personlige ressurser som kreves for ikke å være sårbar for utnyttelse på sikt.

 

I denne sesjonen har vi med oss aktører som jobber i flere ledd av denne prosessen og diskuterer hvordan vi som bistandsapparat kan bidra til å skape muligheter for de vi skal bistå. Vi har med oss både norske og internasjonale aktører i det vi drøfter spørsmål som hvordan tilnærmer vi oss personer som er i en utnyttelsessituasjon? Hvordan legger vi til rette for varig brudd med utnyttelsen? Hvordan jobber vi i tiltakskjeder over landegrenser for å sikre god oppfølging?

 

INNLEDERE


Moderator

Bjørg Norli

Leder Pro Sentret, Nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet og Oslo kommunes hjelpetilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte sex.


Kristin Berntsen

Teamleder Mottak, Oslo Krisesenter


Akuttfasens betydning for identifisering og ivaretakelse av ofre for menneskehandel


Kristin Berntsen er utdannet sosionom og teamleder på Mottak ved Oslo krisesenter.

Berntsen har jobbet på Oslo krisesenteret siden 1997 og har i denne perioden hatt stillinger på de forskjellige avdelingene ved senteret, og ledet flere faglige utviklingsprosjekter. Berntsen har en unik kompetanse på møtet med mennesker i krise i en akutt situasjon, samt stabilisering og videre oppfølging. Berntsen har blant utarbeidet veilederen «Hjelperens rolle», en veileder for hjelpere som bistår voldsutsatte kvinner og deres barn som bor på eller bruker landets krisesentre, og vært prosjektleder for prosjektet «Ny i Norge» med hovedmålsettingen å videreutvikle metoder innenfor oppfølgingsarbeid overfor voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn.


Kamelia Dimitrova

General secretary National Commission for combating Trafficking in Humans, Bulgaria


Human Trafficking from Bulgaria to Norway. Who are they and how can we develop a best possible assistance in Norway and when returning to Bulgaria?


Kamelia Dimitrova has more than thirteen years of experience in non-governmental and public sectors in the fields of combatting trafficking in persons, managing migration and addressing social exclusion.

Prior to joining the National Commission for Combatting Trafficking in Human Beings as Executive Secretary in 2015, she managed anti-trafficking projects in the Center for the Study of Democracy (CSD) and led international researches on trafficking in human beings (2008-2015). She represented CSD in the EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings at the European Commission Anti-Trafficking Coordinator.

Ms Dimitrova was the Director of the Open Society Roma Programme in (2007-2008) and previously worked in the Sofia Mission of the International Organization for Migration as Project Coordinator (2004-2006). She also served as a Communications Director for the Bulgarian International Business Association (2003-2004).

She has a European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in Southeast Europe from the University of Bologna and University in Sarajevo. She graduated as bachelor of arts in Southeast European Studies and Journalism and Mass Communication from the American University in Bulgaria.

 


Alberto Vitturi,

Sosialkonsulent , Nadheim Kirkens bymisjon

Olav Lægdene

Virksomhetsleder, Nadheim Kirkens bymisjon


Erfaringer fra Nadheims oppsøkende arbeid. Hva virker og hvor ligger utfordringene?


Nadheim har i mange år jobbet med oppsøkende arbeid opp mot prostitusjonsmiljøet i Oslo. På kveldstid noen ganger i uken pakker sosialkonsulentene ved Nadheim en sekk eller to med  kondomer, glidemiddel og våtservietter før de setter seg i bilen og kjører mot Oslos prostitusjonsstrøk. Der snakker de med kjente og ukjente i gatebildet om deres behov og utfordringer, og forteller om Nadheims tilbud til gruppen. De siste årene de sett en endring i gatebildet og må anvende nye strategier i møte med nye sårbare grupper.

 

Hva virker og hvor ligger utfordringene?

 


Kristin Velure Strøm

Oslo Røde Kors, Rett til å bli sett

Anne Line Hogstad 

Veileder for praksiskandidater, Comfort Hotel Børsparken


Erfaringer med arbeidspraksis hos Nordic Choice Hotels


I flere år har Oslo Røde Kors, Rett til å bli sett i samarbeid med hotellkjeden Choice tilbudt arbeidspraksis-programmet til mulige ofre for menneskehandel som har brutt med bakmannsapparat og ønsker en ny vei. Med tett oppfølging fra både Røde Kors og veileder på arbeidsplass gis kandidater mulighet til å erfare hverdagen på en alminnelig arbeidsplass med de utfordringer og gleder det medfører. Programmet har sine suksesshistorier, som har endt med fast ansettelse for  kandidaten og dyktige medarbeidere for hotellkjeden, men det har også vært utfordringer. Kristin Velure strøm og Anne Line Hogstad vil fortelle om disse erfaringene, og vi får et innblikk i det store potensialet både hos de vi bistår og i denne typen tiltak.