Szonja Szabo – Europol

szonja szabobilde


Presentation topic


Stop Human trafficking – follow the money trail

Personer utnyttet i menneskehandel selges om og om igjen og skaper enorme fortjenester til den organiserte kriminaliteten. Bank- og finanssystemer misbrukes til å hvitvaske store summer med penger.

 

Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel og EUs direktiv mot menneskehandel legger til rette for straffeforfølgning over landegrenser og konfiskering av penger. Overvåking av pengestrømmer og konfiskering av penger tjent på menneskehandel er ikke bare viktig for å stoppe denne form for kriminalitet – beslaglagte midler kan også brukes til bekjempelse av menneskehandel og gi oppreisning til utsatte for menneskehandel.

 

Gjennom eksempler fra konkrete saker vil Szabo i dette innlegget vise hvordan pengesporet kan brukes for å avdekke menneskehandel. Flere land har utviklet et samarbeid mellom politi, finanssektoren og hjelpeapparatet innen dette feltet. Hva kreves for å utvikle et slikt samarbeid og hvordan kan den kunnskapen som allerede finnes i hjelpeapparatet bidra til å styrke en slik innsats?


About Szonja


Szonja Szabo is a seasoned police officer, with seventeen years’ experience from fighting organized crime in the Hungarian police force, eight of which were directly related to Trafficking in human beings.

 

She currently works in Europol’s project Phoenix, where her main tasks are to support countries in their investigation and operational activities and to maintain the cooperation between the countries in fighting against any forms of exploitation.