Gunnar Stølsvik, fagdirektør FND og Roger Andreassen, fiskerifaglig Rådgiver, kystvakten

Gunnar-Stolsvik


Tema foredrag


Om avdekking av menneskehandel i fiskerinæring

 

Fiskeri og havbruk, er en næring der flere faktorer bidrar til at bakmenn lett kan unnslippe søkelys og straffeforfølgning. Transnasjonal drift og komplekse jurisdiksjonsforhold gjør ulovligheter vanskelig å avdekke. Sittende fast på et skip i fremmede farvann er ofre for utnyttelse svært sårbare, og har få måter å unnslippe situasjonen.

 

Tiltak krever både internasjonalt samarbeid og en kompetanseutveksling mellom relevante miljøer.


Om Gunnar


Gunnar er fagdirektør i Fiskeri- og næringsdepartementet. Han er utdannet jurist og har arbeidet i en rekke departement, Kystvakten og er nå ansatt i Fiskeri- og næringsdepartementet.

 

Gunnar har siden 2010 ledet et nettverk mot fiskerikriminalitet (herunder menneskehandel) og jobber for tiden mest internasjonalt med denne problemstillingen. Internasjonalt arbeider han opp mot FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC), ILO og INTERPOL.


Om Roger


Roger Andreassen er Fiskerifaglig rådgiver i Kystvakten. Han har 13 års erfaring fra kystvakten hvor han har jobbet i seksjon for ressurskontroll,  og med internasjonalt samarbeid med særlig fokus på Nord-Atlanteren.

 

Roger har videre erfaring som fisker og som inspektør i Fiskeridirektoratet. Med dette har han en bred erfaring med ulike operasjoner på sjøen, og innsikt i utfordringer som gjør seg gjeldende.