Ida Lindmo, Avdelingsleder Kongsvinger fengsel


Tema


Ofre for menneskehandel kan havne i fengsel for kriminelle handlinger de har utført under tvang fra bakmenn.

 

Etter internasjonale konvensjoner Norge har tiltrådt skal ikke ofre for menneskehandel straffes i slike tilfeller, men i møte med myndigheter tør ikke ofrene å fortelle om tvangssituasjonen på grunn av trusler og press fra bakmennene.

 

Kongsvinger fengsels kvinneavdelingen har gjennom de siste årene gjort seg flere erfaringer med identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel i fengsel i samarbeid med ROSA. Hvordan identifiserer man ofre for menneskehandel i fengsel, og hvilke behov har de som blir identifisert?


Om Ida


Ida Lindmo har lang erfaring fra Kriminalomsorgen og er nå avdelingsleder for Kongsvinger fengsels avdeling for kvinner.

 

Kongsvinger fengsel er Norges eneste rene utlendingsfengsel, og har 137 ordinære soningsplasser hvorav 20 er for kvinner.

 

Lindmo og hennes kollegaer har erfart at jo mer kunnskap de får om menneskehandel, jo mer avdekker de.