Informasjon til krisesentrene

ROSA har i henhold til sitt mandat et spesielt ansvar for å tilby opplæring og kunnskap om menneskehandel til ansatte på krisesentrene.

 

Den 14. november organiserer derfor et dagsseminar kun for krisesentrene og en sosial samling med middag på kvelden, fra kl. 19.00. Konferansen den 15. vil være åpen også for andre samarbeidspartnere.

 

ROSA dekker overnatting, reise, middag og konferansedeltakelse for en person per krisesenter. Det er selvfølgelig mulig å melde på mer enn en person per krisesenter, men disse må altså dekkes av krisesenteret selv.

 

Priser

Deltakeravgift dag 1:          gratis

Deltakeravgift dag 2:          625

Fellesmiddag:                      700

 

Overnatting

enkeltrom:        1628,-

dobbeltrom:     1791,-

 

Påmeldingsskjema for ansatte på krisesenter

NB: det må fylles ut et skjema per deltaker