Internasjonale leverandørkjeder


Tema


Avdekking av forhold i internasjonale leverandørkjeder

 

Moderne handel er preget transnasjonale forhold og av lange leverandørkjeder. Frukten eller kaffen vi kjøper på nærbutikken har gjerne blitt dyrket, høstet og foredlet på ulike steder i verden.

 

I denne prosessen har gjerne mange ulike leverandører, fabrikker og arbeidere vært involvert. Hva kan vi egentlig få vite om de som har bidratt på veien og hvordan de har det? Hvordan kan vi sikre at de godene vi nyter ikke har blitt høstet ved noen andres blod og svette under kummerlige forhold?

 

Stadig flere land vedtar regler som næringslivet må følge for å sikre dette, hvordan ligger vi an i Norge? Hvordan kan det norske næringslivet sikre slaveri-frie produkter?