konferansier: Tina Davis, Dr.

tina davis


Om Tina


Dr. Tina Davis, er assistant editor for Journal of Modern Slavery og har jobbet med menneskehandelfeltet både som dokumentarfilmskaper, som rådgiver og konsulent for en rekke organisasjoner, offentlig- og privat virksomhet, som foreleser ved universiteter i Norge, England og Australia og i sin doktorgradavhandling.

 

Davis’ avhandling tar for seg utnyttelse av arbeidsmigranter i leverandørkjeder i matvareindustrien i Australia, og fokuserer på forhold som tilrettelegger for at slik utnyttelse kan finne sted.

 

Davis har også bidratt med kunnskap og innsats i utviklingen av politikk på feltet. Hun har tidligere ledet initiativet for innføring av en norsk moderne slaverilov, og var også aktivt involvert i prosessen med å jobbe frem en moderne slaverilov i Australia. I 2019 var hun med å utarbeide en global kartlegging av moderne slaveri og anbefalinger til norsk innsats for bekjempelse av moderne slaveri i utviklingssamarbeidet. Denne kartleggingen legger grunnlaget for regjerings bistandsprogram mot moderne slaveri som skal lanseres i 2020.