Magne Stenkløv, Avsnittsleder, Utlendingsavsnittet Øst politidistrikt


Tema


Identifisering ved utlendingskontroll på arbeidsplasser.

I arbeidet med utlendingskontroller på arbeidsplasser møter politiet utenlandske arbeidstakere som jobber under dårlige og ulovlige forhold. Dette kan være et krevende felt å navigere både på grunn av uavklarte rettigheter for arbeiderne, og gråsoner med hensyn til alvorlighetsgraden av eventuell utnyttelse.

 

Hvordan jobber de i slike situasjoner og hvilke virkemidler kan de ta i bruk i arbeidet?


Om Magne


Magne Stenkløv har de siste seks årene vært avsnittsleder for Utlendingsseksjonen ved Øst politidistrikt. Dette avsnittet foretar operativ utlendingskontroll på arbeidsplasser.

 

Før dette var Magne først etterforsker og deretter etterforskningsleder for grensekryssende kriminalitet, menneskehandel og menneskesmugling ved Sentral enhet for etterforskning og utlending i Østfold politidistrikt.

 

Magne har også deltatt i flere FRONTEX-operasjoner i Hellas og Ungarn