Menneskehandel i Arbeidslivet

Hvor forekommer utnyttelse i arbeidslivet i dag, og hvordan kan vi jobbe for å forhindre at det forekommer?

 

Menneskehandel til tvangsarbeid får stadig mer fokus på feltet. Men kunnskapsmangel og mangelfulle tiltak gjør at vi ikke klarer å bekjempe denne kriminaliteten effektivt. Innsatsen kan ikke bare være reaktiv, vi må rigge arbeidslivet slik at de kriminelle får mindre spillerom. Men hvordan? Hvor går skillet mellom sosial dumping og tvangsarbeid? Hvor finner utnyttelse sted i norsk arbeidsliv? Hvilke mekanismer må på plass for å forhindre?

 

Moderator i denne sesjonen vil være Tina Davis.

 

INNLEDERE


Dr. Tina Davis

Spesialrådgiver Raftostiftelsen


Strukturer som fører til utnyttelse


Tina Davis har jobbet med menneskehandelfeltet både som dokumentarfilmskaper, som rådgiver for en rekke organisasjoner, offentlig- og privat virksomhet, som foreleser ved universiteter i Norge, England og Australia og i sin doktorgradavhandling. Davis’ avhandling tar for seg utnyttelse av arbeidsmigranter i leverandørkjeder i matvareindustrien i Australia, og fokuserer på forhold som tilrettelegger for at slik utnyttelse kan finne sted. Davis leder nå initiativet for innføring av en norsk moderne slaverilov. En slik lovgivning ansvarliggjør næringslivet til å utføre risikoanalyser og implementere strategier for å motarbeide tvangsarbeid og menneskehandel i sine leverandørkjeder, og blir et stadig viktigere verktøy i flere lands kamp mot menneskehandel både nasjonalt og globalt.

 

Tina Davis vil i denne sesjonen holde innlegg om forhold som legger til rette for utnyttelse, herunder i leverandørkjeder og gjennom bemanningsbyråer. Hvilke mekanismer må på plass får effektiv bekjempelse?


Brede Edvardsen

Forbundssekretær Norsk Arbeidsmandforbund


Historier fra det mørke arbeidslivet


Brede Edvardsen er forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandforbund og har bakgrunn som hovedtillitsvalgt i ISS samt lang erfaring fra rengjøringsbransjen. Arbeidsmandforbundet organiserer arbeidere i noen av de mest utsatte næringene og har lenge bistått noen av de aller mest sårbare i arbeidslivet i Norge. Edvardsen er initiativtager og en av seks forfattere av boka «Det mørke arbeidslivet» utgitt på Gyldendal forlag i 2017. Boken forteller blant annet en rekke historier fra de næringene forbundet følger opp. På konferansen vil han dele noen av disse og gi et inntrykk av de situasjonene og behovene de utnyttede står i.

 


Jonas Bals

Rådgiver LO


Hvordan bekjempe sosial dumping og tvangsarbeid – erfaringer fra byggebransjen


Jonas Bals er utdannet malersvenn og historiker og jobber som rådgiver i LO med ansvar for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Jonas Bals har bevitnet den bekymringsfulle utviklingen i norsk arbeidsliv over tid. Først som maler og fagforeningsaktivist, siden som omreisende organisasjonsarbeider og ombud for østeuropeiske arbeidere i Oslo bygningsarbeiderforening. Jonas Bals har skrevet om denne utviklingen i boken «Hvem skal bygge landet», utgitt på Cappelen Damm i 2017. Bals har jobbet med problemstillinger knyttet til utnyttelse i arbeidslivet som rådgiver i Fellesforbundet, som rådgiver for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets stortingsgruppe og nå som rådgiver i LO. Nylig har han ført i pennen LOs nye strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Innsikter fra dette arbeidet samt erfaringer fra felten vil stå sentralt i Bals’ bidrag i denne sesjonen.


Darryl Dixon

Director of strategy, Gangmasters and Labour abuse authority(GLAA)


The GLAA approach


Gangmasters og Labour abuse authority har utstrakt myndighet i arbeidet for å forebygge, avdekke og etterforske utnyttelse på arbeidsmarkedet i Storbritannia. Gjennom sitt utstrakte mandat og vidtrekkende samarbeid har de hatt formidable resultater i avdekking av utnyttelse i arbeidslivet. Under Dixons presentasjon får vi innsikt hvordan GLAA jobber og hvilke resultater de kan vise til.

BIO

Darryl is responsible for the Gangmasters Licensing Authority’s future strategy, encompassing:

  • Development of new powers
  • Regulatory and innovative enforcement approaches
  • International exchange agreements supporting cross-border operations

 

Darryl’s previous posts include:

  • Assistant Director, Licensing at the Security Industry Authority
  • Manager, Professional Standards Unit of the Counter Fraud Investigation Branch of Department for Welfare and Pensions, where he was responsible for the investigatory practice for welfare fraud investigators

He holds an MSc in Security Management from the Scarman Centre for the study of Public Order, of Leicester University; and is a Fellow of the Security Institute