Menneskehandelkonferansen 2018

Den 15. november 2018 inviterte ROSA-prosjektet til konferanse om menneskehandel.

 Målet var å samle kunnskapen og engasjementet på feltet for å sammen se på utfordringer, mulige løsninger, og å dele erfaringer.

På bakgrunn av erfaringer og innsikter fra konferansen ble det skrevet en rapport med anbefalinger:

Utfordringer på menneskehandelfeltet i Norge, erfaringer og anbefalinger fra konferanse 2018


Konferansen ble arrangert med støtte fra Fritt Ord, U.S. Embassy in Norway, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, Justis- og beredskapsdepartementet og Norsk Tjenestemannslag