Menneskehandelkonferansen 2018

Den 15. november 2018 inviterer ROSA-prosjektet til konferanse om menneskehandel.

Menneskehandelfeltet, med de utfordringer og behov som gjør seg gjeldende, er i stadig endring. Samtidig som nye behov oppstår, ser vi imidlertid at noen utfordringer vedvarer. ROSA ønsker å samle kunnskapen og engasjementet på feltet for å sammen se på utfordringer, mulige løsninger, og å dele erfaringer. Med det ønsker vi alle som er tilknyttet feltet velkommen til en dag for læring, utvikling og samarbeid.

Konferansen er todelt med felles samling før lunsj og tre ulikt tematiserte parallellsesjoner etter lunsj. Her under vil du alltid finne den mest oppdaterte informasjonen om ROSAs menneskehandelkonferanse 15. november 2018. Følg med.


Påmelding til konferansen