Menneskehandelkonferansen 2019

ROSA har igjen gleden av å invitere til en nasjonal konferanse om menneskehandel, den 15. november 2019

 

Konferansen skal være en møteplass for aktører på menneskehandelfeltet og en arena for læring, utvikling og samarbeid. Krisesentrene inviteres til et eget seminar for krisesenteransatte dagen før konferansen. Se nærmere informasjon i egen fane.

 

Sted: Clarion Hotel The Hub

 

ROSAs menneskehandelskonferanse – en møteplass for et samlet felt

 


Konferansen blir arrangert med støtte  fra Justis- og beredskapsdepartementet