Bistand til ofre for menneskehandel

Bistand av ofre for menneskehandel har ett sentralt mål: å bistå slik at personer ikke lenger blir utnyttet menneskehandel! Dette arbeidet innebærer 1) personen må komme i posisjon til å bryte med bakmannsapparat. 2) personen må bygge de personlige ressurser som kreves for ikke å være sårbar for utnyttelse på sikt.

 

I denne sesjonen har vi med oss aktører som jobber i flere ledd av denne prosessen og diskuterer hvordan vi som bistandsapparat kan bidra til å skape muligheter for de vi skal bistå. Vi har med oss både norske og internasjonale aktører i det vi drøfter spørsmål som hvordan tilnærmer vi oss personer som er i en utnyttelsessituasjon? Hvordan legger vi til rette for varig brudd med utnyttelsen? Hvordan jobber vi i tiltakskjeder over landegrenser for å sikre god oppfølging?

 

INNLEDERE

Bjørg Norli – leder Pro sentret (moderator)


Kamelia Dimitrova

General secretary National Commission for combating Trafficking in Humans, Bulgaria


Human Trafficking from Bulgaria to Norway. Who are they and how can we develop a best possible assistance in Norway and when returning to Bulgaria?


Mer info kommer

 


Sosialkonsulent oppsøkende arbeid,

Nadheim Kirkens bymisjon


Erfaringer fra Nadheims oppsøkende arbeid. Hva virker og hvor ligger utfordringene?


Nadheim har i mange år jobbet med oppsøkende arbeid opp mot prostitusjonsmiljøet i Oslo. På kveldstid noen ganger i uken pakker sosialkonsulentene ved Nadheim en sekk eller to med  kondomer, glidemiddel og våtservietter før de setter seg i bilen og kjører mot Oslos prostitusjonsstrøk. Der snakker de med kjente og ukjente i gatebildet om deres behov og utfordringer, og forteller om Nadheims tilbud til gruppen. De siste årene de sett en endring i gatebildet og må anvende nye strategier i møte med nye sårbare grupper. Blant ved også å jobbe oppsøkende på nett, en stadig viktigere arena for salg av sex. Hva virker og hvor ligger utfordringene?

 


Kristin Velure Strøm

Oslo Røde Kors, Rett til å bli sett

Anne Line Hogstad 

Veileder for praksiskandidater, Comfort Hotel Børsparken


Erfaringer med arbeidspraksis hos Nordic Choice Hotels


I flere år har Oslo Røde Kors, Rett til å bli sett i samarbeid med hotellkjeden Choice tilbudt arbeidspraksis-programmet til mulige ofre for menneskehandel som har brutt med bakmannsapparat og ønsker en ny vei. Med tett oppfølging fra både Røde Kors og veileder på arbeidsplass gis kandidater mulighet til å erfare hverdagen på en alminnelig arbeidsplass med de utfordringer og gleder det medfører. Programmet har sine suksesshistorier, som har endt med fast ansettelse for  kandidaten og dyktige medarbeidere for hotellkjeden, men det har også vært utfordringer. Kristin Velure strøm og Anne Line Hogstad vil fortelle om disse erfaringene, og vi får et innblikk i det store potensialet både hos de vi bistår og i denne typen tiltak.