Fellessesjon

 

Åpning og velkomst

 

Mildrid Mikkelsen, Leder for ROSA-prosjektet

 

Knut Morten Johansen, Statssekretær Justis og beredskapsdepartementet

 


Innledning


ved konferansier Tina Davis, Spesialrådgiver Raftostiftelsen


Tina Davis har jobbet med menneskehandelfeltet både som dokumentarfilmskaper, som rådgiver for en rekke organisasjoner, offentlig- og privat virksomhet, som foreleser ved universiteter i Norge, England og Australia og i sin doktorgradavhandling. Davis’ avhandling tar for seg utnyttelse av arbeidsmigranter i leverandørkjeder i matvareindustrien i Australia, og fokuserer på forhold som tilrettelegger for at slik utnyttelse kan finne sted. Davis leder nå initiativet for innføring av en norsk moderne slaverilov. En slik lovgivning ansvarliggjør næringslivet til å utføre risikoanalyser og implementere strategier for å motarbeide tvangsarbeid og menneskehandel i sine leverandørkjeder, og blir et stadig viktigere verktøy i flere lands kamp mot menneskehandel både nasjonalt og globalt. Davis var aktivt involvert i prosessen med å jobbe frem en moderne slaverilov i Australia som etter planen skal innføres i 2018

 

Davis vil presentere noen av hovedutfordringene i møte kampen mot menneskehandel i Norge i dag, som igjen er utgangspunktet for det videre programmet. Davis vil også presentere det nylig lanserte initiativet til en norsk moderne slaverilov, som er et samarbeidsprosjekt mellom Raftostiftelsen, Initiativet for Etisk Handel og Advokatforeningen.


Menneskehandel i det norske arbeidslivet – Hvem, hva, hvor?


Gunnar Thorenfeldt – Journalist, Dagbladet


Gunnar Thorenfeldt mottok i 2016 Arbeidsmiljøprisen for sitt målretta og systematiske gravejournalistikk knyttet til arbeidsmiljø, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Thorenfeldt har som journalist i Dagbladet gjennom flere år laget kritiske reportasjer om politiske og byråkratiske hindringer på arbeidslivsfeltet i Norge. Han har satt lys på hvordan arbeidsmigranter er ofre for farlige og uverdige arbeidsforhold i Norge, og har i sitt arbeid for å avdekke kritikkverdige forhold har flere ganger gjennomført reportasjereiser til Øst-Europa og Mongolia for å finne ofrene og dokumentere hvordan kriminelle utenlandske nettverk er aktive i norsk arbeidsliv.

 

Thorenfeldt har stadig nye graveprosjekter og i hans innlegg får vi innsikt i hvem og hva som nå beveger seg i den lyssky delen av norsk arbeidsliv


Becoming Free


Evelyn Chumbow – Survivor Activist, U.S. Advisory Counsil on human trafficking


Evelyn Chumbow is an anti-trafficking activist with a personal stake in slavery’s demise. A survivor herself, Evelyn was trafficked at a young age from Douala, Cameroon to Maryland in the United States. After seven years in captivity, she was freed. But being placed into the American foster care system presented another set of challenges for this brave young women. After high school, Evelyn headed to university and obtained a degree in Homeland Security from the University of Maryland.

 

Evelyn now works as a Project Assistant at Baker McKenzie law firm, serves on the boards of Free the Slaves and The Human Trafficking Pro Bono Legal Center, where she provides unique insights into the problem of modern slavery. In 2015, Evelyn was appointed to the United States Advisory Council on Human Trafficking, As a member of the Council, Evelyn advises the President’s Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons (PITF).

 

Evelyn Chumbow vil dele viktig innsikt om veien fra utnyttelse til å bygge et selvstendig, trygt liv – og hvilke behov en har på en slik reise.


Using business assets for good – private sector initiatives in the fight against modern slavery


ved Paul Gerrard, policy og campaigns director i Co-op gruppen i Storbritannia


Paul Gerrard jobber med butikkkjeden Co-op sine omfattende samfunnsansvar-tiltak på menneskehandelfeltet. Under Storbritannias lovgivning kreves alle bedrifter med årlige inntekter over et visst nivå å synliggjøre hvordan de jobber mot moderne slaveri i deres leverandørkjeder både globalt og nasjonalt. Co-op kjeden har tatt sitt samfunnsansvar på menneskehandelfeltet et steg videre. Gjennom Bright future programmet har de satt i gang en storstilt satsing på arbeidsrettede tiltak for personer som har vært utnyttet i menneskehandel. For å sikre varig beskyttelse fra utnyttelse tilbyr Co-op-kjeden i samarbeid med NGOer i lokalsamfunn flere steder i Storbritannia et betalt arbeidspraksisprogram som gir muligheter for arbeid til personer som har vært utnyttet.

 

Menneskehandel i arbeidslivet kan ikke håndteres uten å få med de som skaper arbeidsplasser. Hvordan kan næringslivet bidra for å hindre utnyttelse i sine bedrifter og leverandørkjeder? Gerrard vil gi innsikt i hvordan Co-op kjeden jobber for å sikre at deres virksomhet ivaretar arbeideres rettigheter og verdighet i alle ledd. Videre vil han fortelle om erfaringer og utfordringer i Bright Future-programmet.