Menneskehandel i Arbeidslivet

Hvor forekommer utnyttelse i arbeidslivet i dag, og hvordan kan vi jobbe for å forhindre at det forekommer?

 

Menneskehandel til tvangsarbeid får stadig mer fokus på feltet. Men kunnskapsmangel og mangelfulle tiltak gjør at vi ikke klarer å bekjempe denne kriminaliteten effektivt. Innsatsen kan ikke bare være reaktiv, vi må rigge arbeidslivet slik at de kriminelle får mindre spillerom. Men hvordan? Hvor går skillet mellom sosial dumping og tvangsarbeid? Hvor finner utnyttelse sted i norsk arbeidsliv? Hvilke mekanismer må på plass for å forhindre?

 

Moderator i denne sesjonen vil være Tina Davis.

 

INNLEDERE


Dr. Tina Davis

Spesialrådgiver Raftostiftelsen


Strategier for å hindre utnyttelse i leverandørkjeder 


Tina Davis har jobbet med menneskehandelfeltet både som dokumentarfilmskaper, som rådgiver for en rekke organisasjoner, offentlig- og privat virksomhet, som foreleser ved universiteter i Norge, England og Australia og i sin doktorgradavhandling. Davis’ avhandling tar for seg utnyttelse av arbeidsmigranter i leverandørkjeder i matvareindustrien i Australia, og fokuserer på forhold som tilrettelegger for at slik utnyttelse kan finne sted. Davis leder nå initiativet for innføring av en norsk moderne slaverilov. En slik lovgivning ansvarliggjør næringslivet til å utføre risikoanalyser og implementere strategier for å motarbeide tvangsarbeid og menneskehandel i sine leverandørkjeder, og blir et stadig viktigere verktøy i flere lands kamp mot menneskehandel både nasjonalt og globalt. Tina Davis vil i denne sesjonen holde innlegg om funn fra avhandlingen knyttet til forhold som legger til rette for utnyttelse i leverandørkjeder.


Gunnar Thorenfeldt

Journalist Dagbladet


Menneskehandel i det norske arbeidslivet – Hvem, hva, hvor?


Gunnar Thorenfeldt mottok i 2016 Arbeidsmiljøprisen for sitt målretta og systematiske gravejournalistikk knyttet til arbeidsmiljø, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Thorenfeldt har som journalist i Dagbladet gjennom flere år laget kritiske reportasjer om politiske og byråkratiske hindringer på arbeidslivsfeltet i Norge. Han har satt lys på hvordan arbeidsmigranter er ofre for farlige og uverdige arbeidsforhold i Norge, og har i sitt arbeid for å avdekke kritikkverdige forhold har flere ganger gjennomført reportasjereiser til Øst-Europa og Mongolia for å finne ofrene og dokumentere hvordan kriminelle utenlandske nettverk er aktive i norsk arbeidsliv. Thorenfeldt har stadig nye graveprosjekter og i hans innlegg får vi innsikt i hvem og hva som nå beveger seg i den lyssky delen av norsk arbeidsliv.

 


Brede Edvardsen

Forbundssekretær Norsk Arbeidsmandforbund


Historier fra det mørke arbeidslivet


Brede Edvardsen er forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandforbund og har bakgrunn som hovedtillitsvalgt i ISS samt lang erfaring fra rengjøringsbransjen. Arbeidsmandforbundet organiserer arbeidere i noen av de mest utsatte næringene og har lenge bistått noen av de aller mest sårbare i arbeidslivet i Norge. Edvardsen er initiativtager og en av seks forfattere av boka «Det mørke arbeidslivet» utgitt på Gyldendal forlag i 2017. Boken forteller blant annet en rekke historier fra de næringene forbundet følger opp. På konferansen vil han dele noen av disse og gi et inntrykk av de situasjonene og behovene de utnyttede står i.

 


Jonas Bals

Rådgiver LO


Hvordan bekjempe sosial dumping og tvangsarbeid – erfaringer fra byggebransjen


Jonas Bals er utdannet malersvenn og historiker og jobber som rådgiver i LO med ansvar for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Jonas Bals har bevitnet den bekymringsfulle utviklingen i norsk arbeidsliv over tid. Først som maler og fagforeningsaktivist, siden som omreisende organisasjonsarbeider og ombud for østeuropeiske arbeidere i Oslo bygningsarbeiderforening. Jonas Bals har skrevet om denne utviklingen i boken «Hvem skal bygge landet», utgitt på Cappelen Damm i 2017. Bals har jobbet med problemstillinger knyttet til utnyttelse i arbeidslivet som rådgiver i Fellesforbundet, som rådgiver for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets stortingsgruppe og nå som rådgiver i LO. Nylig har han ført i pennen LOs nye strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Innsikter fra dette arbeidet samt erfaringer fra felten vil stå sentralt i Bals’ bidrag i denne sesjonen.