Politi- og påtalearbeid på menneskehandelfeltet

Menneskehandelfeltet er preget av lave anmeldelsestall og få domfellelser. Statistikk over tid viser også at politiet initierer færre saker enn før. Menneskehandel beskrives av politi og påtalemyndigheter som et særs utfordrende felt å etterforske og bevisføre på, grunnet fenomenets grenseoverskridende egenskaper, sårbare ofre og tilhørende kompleksitet. Når det gjelder menneskehandel til tvangsarbeid, er også fenomenforståelsen med en vanskelig grensegang mellom sosial dumping og tvangsarbeid en utfordring. Hvordan kommer vi videre?


INNLEDERE


Ionut Calin Hategan, politioverbetjent ved menneskehandelsavsnittet ved Oslo politidistrikt


Politiet i møte med det rumenske miljøet og andre sårbare grupper


Ionut Calin Hategan har siden 2004 jobbet for politiet, og er nå politioverbetjent ved menneskehandelsavsnittet ved Oslo politidistrikt. Han har i tre år vært tilknyttet operativ gruppe, og har særskilt fulgt opp det rumenske miljøet. Dette miljøet fikk han allerede inngående kjennskap til fra sine seks år ved vinningsavsnittet, med mobile vinningskriminelle som arbeidsfelt. Hategan, med sine røtter fra Romania, innehar en kultur- og språkkompetanse som er unik i møte med ofre for menneskehandel fra Romania. Han vil i sitt innlegg dele erfaringer og kunnskap fra sitt arbeid mot menneskehandel, som vil gi innsikt i arbeidet opp mot sårbare grupper.

 


Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller


Sosial dumping eller menneskehandel til tvangsarbeid?


Cecilie Schløsser Møller har jobbet ved Oslo statsadvokatembeter siden 2012. Før det har hun lengre fartstid fra ulike stasjoner og spesialseksjoner i Oslo politidistrikt. Hun har også jobbet som advokat i Advokatfirmaet Elden.

I 2017 førte Schløsser Møller den såkalte Gartnerisaken – Norges første høyesterettsdom vedrørende menneskehandel til tvangsarbeid – for høyesterett. Dommen drar en viktig grensegang mellom sosial dumping og menneskehandel i form av tvangsarbeid, og er således en viktig veileder på et utfordrende felt.

Schløsser Møllers innlegg vil dreie seg om grensegangen mellom sosial dumping og menneskehandel i form av tvangsarbeid med utgangspunkt i erfaringen med den såkalte “Gartnerisaken”.

 


Phd. Venla Roth, nasjonal rapportør på menneskehandelfeltet, ombudsmannen for antidiskriminering Finland


Getting cases to court – best practices in investigating and prosecuting labor exploitation in Finland


Venla Roth jobber ved ombudsmannen for antidiskriminering og opererer som nasjonal rapportør på menneskehandelfeltet i Finland.  Roth har utgitt flere fagbøker om jus og menneskehandelfeltet.