Program 14. november – for krisesentre

Vi ønsker alle krisesentre velkommen til konferanse 14. og 15. november 2019. Arrangementet på torsdag 14. november 2019, vil være et eget seminar for krisesenteransatte, mens torsdagen er åpen for alle ROSAs samarbeidspartnere.

 

Plan 14. november

Tema

Krisesentrenes bistand til ofre for menneskehandel, utfordringer vi står overfor og hjelperens rolle.

 

Program

12:00-16:00 Faglig program

18:00-           Felles middag

Et mer detaljert program kommer senere.

 

Sted: Seminaret blir avholdt på Oslo krisesenter, sted for middag kommer senere

 

Plan 15. november

se egen fane

 

 

ROSA dekker reise, deltakelse(begge dager) og overnatting for én representant fra hvert krisesenter. Vi håper selvsagt at flere fra krisesentrene har mulighet til å delta.