Program 14. november

Konferansens dag en – 14. november er kun for krisesentrene, 15. november er åpen for alle samarbeidspartnere.

 

Pris og påmelding

ROSA dekker reise, deltakelse(begge dager) og overnatting for én representant fra hvert krisesenter. Men vi håper selvsagt at flere fra krisesentrene har mulighet til å delta. Det er ingen deltakeravgift for å være med på dag 1 for krisesentrene, og det er mulig å melde seg på kun denne dagen.

 

Sted 

Seminaret blir avholdt på Oslo krisesenter

 

Tema

Krisesentrenes bistand til ofre for menneskehandel, utfordringer vi står overfor og hjelperens rolle.

 

Program


12:00-13:00

Lunsj


13:00-14:00

Motivasjonsarbeid med mennesker i krisesituasjoner

Tom Barth, psykologspesialist


14:00-16:00

Workshop: Utfordringer og etiske problemstillinger i krisesenterarbeid med ofre for menneskehandel

Moderator: Hanne Stenvaag, Daglig leder Krisesenteret for Tromsø og omegn


16:00-19:00

Egentid


19:00-22:00

Felles middag The Hub