Program 15. november

Tid:      08:15-16:00

Sted:    Clarion hotel, the hub (Ved Oslo S)


Konferansier for dagen er 

Dr. Tina Davis

Spesialist på menneskehandelfeltet


 

Program


08:15-08:45

Kaffe og bevertning


08:45-09:00

Åpning av konferansen


09:00-09:30

Åpningssesjon – Sammen mot menneskehandel

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i samtale med leder for Alliance 8.7, Anousheh Karvar


09:30-09:45

Pause: Kaffe og bevertning


09:45 –10:15

Sammen mot menneskehandel forts.


10:15-11:00

Stop Human Trafficking – follow the money trail.

Szonja Szabo, Specialist, Europol


11:00-11:30

Avdekking og identifisering av menneskehandel på nye arenaer

 

-Internasjonale leverandørkjeder

Bjart Thorkil Pedersen, Fagsjef bærekraftig handel Norgesgruppen


11:30-12:30

Lunsj


12:30-14:15

Avdekking og identifisering av menneskehandel på nye arenaer forts.

 

-I fiskerinæringen

Gunnar Stølsvik, NFD og Roger Andreassen, Kystvakten

 

-I politiets operative utlendingskontroll

Magne Stenkløv, Avsnittsleder Øst politidistrikt

 

-I fengsel

Ida Lindmo, avdelingsleder, Kongsvinger fengsel


14:15-14:30

Pause


14:30-15:10 

Identification and prosecution of trafficking in the Netherlands

W.J.B. ten Kate, National Public Prosecutor (Netherlands)


15:10-15:50

Thomas Ahlstrand, Deputy chief prosecutor (Sweden)

Del 1 Med loven som verktøy i økt innsats mot utnyttelse i arbeid

Del 2 Møter mellom «oss» og «dem»


15:50-16:00

Avslutning