Program 15. november

Tid:      08:30-16:00

 

Sted:    Clarion hotel, the hub (Ved Oslo S)

 

Tema:

Konferansen vil ha et løsningsorientert fokus, og tema vil være nye veier for bekjempelse av menneskehandel.

 

Med både nasjonale og internasjonale innledere vil vi se på strategier som forbedret lovgivning, bruk av teknologi samt ta et blikk på “nye” områder der utnyttelse finner sted i Norge.

 

Mer info om program vil snarlig bli publisert.