identifisering av offer

Ofre for menneskehandel må formelt identifiseres som dette for å unngå at de blir behandlet som irregulære innvandrere eller kriminelle.

 

Identifisering av mulige ofre for menneskehandel er en forutsetning for å kunne yte nødvendig bistand og beskyttelse til ofrene. Identifisering er også en forutsetning for at politi og påtalemyndighet skal kunne etterforske og straffeforfølge menneskehandlerne.

 

Viktige formål med å identifisere en person som et mulig offer for menneskehandel er å:

 

  • bidra til å stoppe/forebygge grov utnytting
  • sikre at personen får informasjon om sin rett til bistand og beskyttelse
  • henvise personen til rette instanser for videre, spesialisert assistanse (for voksne kreves det samtykke fra personen selv)
  • overholde meldeplikt til barnevernet

 

Les mer om identifisering av ofre for menneskehandel i kapitlene under.

 

  1. Hvordan identifisere ofre for menneskehandel
  2. Hva er systemet for identifisering i Norge
  3. Indikatorer

 

 


Tekstene er hentet fra KOMs (koordineringsenheten for ofre for menneskehandel) veileder. Hele veilederen kan leses her.