Tom Barth – Psykologspesialist

 

Tom barth


Tema foredrag


Motivasjonsarbeid med mennesker i krisesituasjoner

Tom Barth vil holde et foredrag fokusert på motivasjonsarbeid med mennesker i krisesituasjoner. Hva er muligheter og begrensninger i slikt arbeid? Barth vil videre snakke om effekten det kan ha på hjelpere, rådgivere og miljøarbeidere å arbeide med mennesker i krise.

 


Om foredragsholder


Tom Barth er spesialist i klinisk psykologi, og har siden 2003 drevet i selvstendig praksis i Bergen. Barth arbeider med undervisning, veiledning og behandling, og veileder blant annet personalgrupper fra NAV, Kriminalomsorgens friomsorgskontor, kommunale rustjenester og diverse lavterskeltilbud.

 

Barth har tidligere arbeidet med behandling av rusmisbruk og generell avhengighetsproblematikk, som ansatt i Hjellestadklinikken og Stiftelsen Bergensklinikkene 1980-2002.

 

Mye Barth’s praksis tar utgangspunkt i undervisning og veiledning i metoden «Motiverende Intervju». En metodikk han har har publisert flere bøker og bokkapitler om (se for eksempel Barth, Børtveit & Prescott: Motiverende Intervju, Samtaler om endring, Gyldendal 2013)