Om ROSA

ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse.

ROSA ble opprettet 1. januar 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet i Norge, i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005, og har siden blitt videreført i regjeringenes senere handlingsplaner. Den seneste handlingsplanen fra 2016 finnes her.  ROSAs mandat er å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til personer over 18 år utnyttet i menneskehandel, samt veilede og informere de ansatte på bostedene som daglig bistår de utsatte. I den perioden personene bor i regi av ROSA, får de tilgang på kvalifisert juridisk rådgivning, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter.

ROSA har siden oppstart i 2005 hjulpet over 600 personer ut av menneskehandel og vært i kontakt med over 1000 personer fra 62 ulike land. ROSA er et landsdekkende tilbud, og tilbyr trygge oppholdssteder på krisesentrene i hele Norge. ROSA samarbeider med  og henviser til Kirkens bymisjons botiltak for kvinner utsatt for menneskehandel og Frelsesarmeens botiltak for menn utnyttet i arbeid.

Siden oppstart i 2005 har ROSA administrert en nasjonal døgnåpen telefonlinje, 22 33 11 60, for hjelp og veiledning til ofre for menneskehandel. Dette er et telefontilbud rettet mot ofre i alle former for utnyttelse til menneskehandel, både kvinner, menn og transpersoner. Gjennom sitt etablerte nettverk, kunnskap og erfaring kan ROSA bistå med informasjon og henvisning til relevante tiltak for personer i målgruppen


Les mer:

Årsrapport ROSA 2021