Ord og uttrykk

Under forklares noen uttrykk du kan ha hørt eller lest i saker som gjelder opphold og søknader om opphold.

 

 

Visum

Visum gir tillatelse til å reise inn i Schengen-området og Norge og oppholde seg i området i inntil tre måneder. Utenlandske borgere fra visumpliktige land som ønsker å reise til Norge eller til de øvrige Schengen-landene skal søke og få innvilget visum før innreise til Schengen. Visum til hvert Schengen-land er tilstrekkelig for å kunne reise fritt i hele territorium i tre måneder og besøke ett eller flere land. Statsborgere fra visumfrie land trenger ikke visum for innreise til Schengen.

 

 

Oppholdskort

Et oppholdskort er et plastkort i kredittkortformat som er bevis på oppholdstillatelse i Norge. Alle som har oppholdstillatelse i Norge, og ikke er EU/EØS-borgere skal ha et slikt kort. Når opphold er innvilget bestiller en time på lokal politistasjon for bestilling av kortet. Der tas fingeravtrykk, passfoto, og formell søknad registreres. Det tar minst 10 arbeidsdager før oppholdskortet ankommer.

 

 

Dublin-avtalen

Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Avtalen sier at en asylsøker kun skal få søknaden vurdert i ett av de tiltrådte landene, og bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle søknaden. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Hvis asylsøkeren søker om beskyttelse i et annet Dublin-land, skal han eller hun sendes tilbake til det landet som allerede har behandlet søknaden, eller som skal ha ansvar for å behandle søknaden. Asylsøkere som rammes av regelen refereres ofte til som «dublinere»

 

 

Endelig avslag

Søknader om opphold blir gjenstand for forvaltningsvedtak. Alle forvaltningsvedtak kan påklages. Når klage- og ankemuligheter er utprøvd og et avslag på opphold er opprettholdt, får søkeren det som kalles et endelig avslag. Ved endelig avslag har søker innretningsplikt etter vedtaket, og skal i utgangspunktet forlate landet innen en gitt frist. Om videre omgjøringsmuligheter les her

 

 

UDI,UNE

Relevante instanser i prosess om søknad om oppholdstillatelse

UDI – Utlendingsdirektoratet, vedtaksmyndighet i oppholdssaker

UNE – Utlendingsnemnda, ankeinstans for UDI’s vedtak i oppholdssaker