Thomas Ahlstrand – Deputy chief prosecutor

Thomas Ahlstrand 2.0


Presentation topic 


Med loven som verktøy i økt innsats mot utnyttelse i arbeid

Sverige har som Norge en egen paragraf i straffeloven som omhandler menneskehandel. Fra 2019 har de imidlertid innført en ny lovbestemmelse med formål om økt beskyttelse av personer utnyttet i arbeid,  eller arbeid som utføres under åpenbare urimelige vilkår og tigging – paragraf mot det som er omtalt som ”människoexploatering” (menneskeutnytting).

 

Hva er bakgrunnen for denne strategien, og kan den nye lovgivningen gi et styrket rettsvern for personer utnyttet i arbeid og sosial dumping?

 

Møter med mellom «oss» og «dem»

Personer som blir utnyttet i menneskehandel kommer fra en annen kulturell bakgrunn og sosiøkonomisk kontekst enn den norske. De møter ikke bare et samfunn som er svært annerledes enn deres eget, men også  et rettssystem og et hjelpeapparat som fungerer på andre premisser – og er basert på et annet verdigrunnlag enn det de er kjent med. Samtidig forutsettes det, gjerne ubevisst, at de har en større forståelse for det samfunn de møtere enn det deres bakgrunn tilsier.

 

Hvordan påvirker dette vårt møte med ofre for menneskehandel, uavhengig av om vi møter dem som politi, hjelpeapparat, arbeidstilsyn eller advokater? Ahlstrand har lang erfaring fra å bistå ofre for menneskehandel i det svenske rettssystemet og vil reflektere over sin rolle og samtidig utfordre oss alle. I hvor stor utstrekning er vi bevisst dette i vårt møte med ofre for menneskehandel, og hvilke implikasjoner får det for vårt arbeid?

 


About Thomas


Thomas Ahlstrand is currently deputy chief prosecutor at the National Public Prosecution Department in Gothenburg, Sweden

 

He is trained as a lawyer and has been a public prosecutor for about thirty years, apart from spells as a Court of Appeals judge and solicitor in private practice. He currently works at the National Public Prosecution Department in Gothenburg specifically on organized crime with international elements.

 

For the last fifteen years he has been specializing in cases concerning trafficking in human beings, especially for sexual purposes. He has lectured on the subject in different international and national conferences.

 

Thomas has administered and led a judicial survey of all Swedish court decisions of cases of trafficking in human beings from 2009-2012. He is also co-author of a comparative study of the role of the prosecutor in French and Swedish legal systems published in Revue International de Droit Penal nr 82, ¾ 2011 as well as a number of opinion pieces, many on the subject of trafficking in human beings, in several major Swedish journals. He is also a member of the European Judicial Network.