Workshop: Krisesentrenes bistand til ofre for menneskehandel

Hanne Stenvaag bilde


Tema


Krisesentrenes bistand til ofre for menneskehandel, utfordringer vi står overfor og hjelperens rolle.

 

Mange krisesentre har etterhvert gjort seg viktige erfaringer med å følge opp ofre for menneskehandel. Vi samler og deler vår kunnskap og erfaringer gjennom drøfting av ulike problemstillinger.

 

Her setter krisesentrene selv agendaen, send gjerne inn problemstillinger og spørsmål til ROSA@krisesenter.com i forkant.

 


Om Hanne


Hanne Beate Stenvaag er for leder for Krisesenteret for Tromsø og omegn.

 

Hanne er utdannet teolog og har over mange år hatt et kvinnepolitisk engasjement og vært kvinnepolitisk aktiv.