Hvordan hjelpe ofre for menneskehandel

Ofre for menneskehandel har særlige rettigheter. ROSA har lang erfaring, kunnskap og et etablert nettverk på feltet. Vi kan bidra til at ofre får veiledning, juridisk bistand, nødvendig kontakt med hjelpeapparat og et trygt sted å oppholde seg. Vi har taushetsplikt.

Mistenker du at noen er utsatt for tvang og utnyttelse til profittformål? Les mer om identifisering av offer her

 

…og kontakt ROSA for veiledning og/eller hjelp på vår nasjonale, døgnåpne linje

22 33 11 60

 

 

Er en person i fare eller trenger beskyttelse bør politiet kontaktes på 02800, hvis det er akutt ring 112.


Victims of human trafficking have the right to certain measures of assistance. ROSA has the experience and knowledge to organize these. We provide assistance, legal aid, and safe places to stay. We have a duty of confidentiality.

 

Contact us on our 24h hotline for guidance and/or assistance: +47 22 33 11 60

 

If someone is in danger or in need of protection call the police on 02800, in an emergency call 112