oppholdsstatus – og tillatelser

  1. Hva betyr lovlig opphold?
  2. Hva innebærer refleksjonsperioden?
  3. Ord og uttrykk